คำแปล opposite word แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ opposite word อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

opposite word แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term opposite word was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does opposite word mean?
The meaning of opposite word .
1. opposite word [noun]
Definition : a word that expresses a meaning opposed to the meaning of another word, in which case the two words are antonyms of each other
Synonym : antonym, opposite
ตัวอย่างประโยค
To him the antonym of `gay' was `depressed'.


ETdict.com, Copyright ©