คำแปล optional แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ optional อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

optional แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. optional [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นทางเลือก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does optional mean?
The meaning of optional .
1. optional [adjective]
Definition : possible but not necessary
left to personal choice


ETdict.com, Copyright ©