คำแปล ostrich แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ostrich อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ostrich แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ostrich [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกกระจอกเทศ

2. ostrich [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้หลบเลี่ยงปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ostrich mean?
The meaning of ostrich .
1. ostrich [noun]
Definition : a person who refuses to face reality or recognize the truth (a reference to the popular notion that the ostrich hides from danger by burying its head in the sand)

2. ostrich [noun]
Definition : fast-running African flightless bird with two-toed feet
largest living bird
Synonym : struthio camelus


ETdict.com, Copyright ©