คำแปล out loud แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ out loud อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

out loud แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term out loud was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does out loud mean?
The meaning of out loud .
1. out loud [adverb]
Definition : using the voice
not silently
Synonym : aloud
ตัวอย่างประโยค
Please read the passage aloud.
He laughed out loud.


ETdict.com, Copyright ©