คำแปล outgoing แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ outgoing อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

outgoing แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. outgoing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เข้าสังคมได้ง่าย
Synonym : friendly, sociable
Antonym : unfriendly,unsociable
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

2. outgoing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ออกจากสถานที่
Synonym : leaving, departing
Antonym : incoming

3. outgoing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่พ้นจากงานหรือความรับผิดชอบ
Antonym : incoming


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does outgoing mean?
The meaning of outgoing .
1. outgoing [adjective]
Definition : leaving a place or a position
ตัวอย่างประโยค
An outgoing steamship.

2. outgoing [adjective]
Definition : retiring from a position or office
ตัวอย่างประโยค
The outgoing president.

3. outgoing [adjective]
Definition : at ease in talking to others
Synonym : extroverted, forthcoming


ETdict.com, Copyright ©