คำแปล outlook แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ outlook อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

outlook แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. outlook [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทัศนคติ
Synonym : attitude, perspective

2. outlook [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อนาคตที่คาดหวังไว้
Synonym : expectations, prospect
คำที่เกี่ยวข้อง : อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น

3. outlook [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทัศนียภาพ
Synonym : view, scene


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does outlook mean?
The meaning of outlook .
1. outlook [noun]
Definition : a habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situations
Synonym : mentality, mind-set, mindset

2. outlook [noun]
Definition : belief about (or mental picture of) the future
Synonym : expectation, prospect

3. outlook [noun]
Definition : the act of looking out
Synonym : lookout


ETdict.com, Copyright ©