คำแปล oval แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ oval อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

oval แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. oval [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ูซึ่งเป็นรูปไข่
Synonym : egg-shaped, ovoid
คำที่เกี่ยวข้อง : รี, กลมรี

2. oval [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูปไข่
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปทรงรี, รูปกลมรี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does oval mean?
The meaning of oval .
1. oval [noun]
Definition : a closed plane curve resulting from the intersection of a circular cone and a plane cutting completely through it
Synonym : ellipse
ตัวอย่างประโยค
The sums of the distances from the foci to any point on an ellipse is constant.

2. oval [adjective]
Definition : rounded like an egg
Synonym : egg-shaped, elliptic, elliptical, oval-shaped, ovate, oviform, ovoid, prolate


ETdict.com, Copyright ©