คำแปล oval office แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ oval office อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

oval office แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term oval office was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does oval office mean?
The meaning of oval office .
1. oval office [noun]
Definition : the office of the President of the United States in the White House


ETdict.com, Copyright ©