คำแปล overload แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ overload อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

overload แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. overload [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบกหนักเกินไป
Synonym : burden, load, weigh down
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรทุกมากเกินไป

2. overload [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรทุกเกินพิกัด
Synonym : overburden
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป

3. overload [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้งานมากไป (ไฟฟ้า)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does overload mean?
The meaning of overload .
1. overload [noun]
Definition : an electrical load that exceeds the available electrical power

2. overload [noun]
Definition : an excessive burden
Synonym : overburden

3. overload [verb]
Definition : become overloaded
ตัวอย่างประโยค
The aerator overloaded.

4. overload [verb]
Definition : fill to excess so that function is impaired
Synonym : clog
ตัวอย่างประโยค
Fear clogged her mind.
The story was clogged with too many details.

5. overload [verb]
Definition : place too much a load on
Synonym : overcharge, surcharge
ตัวอย่างประโยค
Don't overload the car.


ETdict.com, Copyright ©