คำแปล paint แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ paint อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

paint แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. paint [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สี
Synonym : chroma, undercoat
คำที่เกี่ยวข้อง : สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม

2. paint [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง : การเคลือบสี, การระบายสี

3. paint [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีแต่งหน้า
Synonym : cosmetics, tint
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องสำอาง

4. paint [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง : ป้ายสี, ลงสี

5. paint [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง : ป้ายสี, ลงสี

6. paint [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วาดรูป
Synonym : draw, picture, sketch, portray

7. paint [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วาดรูป
Synonym : draw, picture, sketch, portray


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does paint mean?
The meaning of paint .
1. paint [noun]
Definition : a substance used as a coating to protect or decorate a surface (especially a mixture of pigment suspended in a liquid)
dries to form a hard coating
Synonym : pigment
ตัวอย่างประโยค
Artists use `paint' and `pigment' interchangeably.

2. paint [noun]
Definition : (basketball) a space (including the foul line) in front of the basket at each end of a basketball court
usually painted a different color from the rest of the court
Synonym : key
ตัวอย่างประโยค
He hit a jump shot from the top of the key.
He dominates play in the paint.

3. paint [noun]
Definition : makeup consisting of a pink or red powder applied to the cheeks
Synonym : blusher, rouge

4. paint [verb]
Definition : make a painting
ตัวอย่างประโยค
He painted all day in the garden.
He painted a painting of the garden.

5. paint [verb]
Definition : apply paint to
coat with paint
ตัวอย่างประโยค
We painted the rooms yellow.

6. paint [verb]
Definition : make a painting of
ตัวอย่างประโยค
He painted his mistress many times.

7. paint [verb]
Definition : apply a liquid to
e.g., paint the gutters with linseed oil


ETdict.com, Copyright ©