คำแปล panther แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ panther อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

panther แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. panther [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสือดำ
Synonym : jaguar, puma, wildcat


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does panther mean?
The meaning of panther .
1. panther [noun]
Definition : a large spotted feline of tropical America similar to the leopard
in some classifications considered a member of the genus Felis
Synonym : felis onca, jaguar, panthera onca

2. panther [noun]
Definition : a leopard in the black color phase

3. panther [noun]
Definition : large American feline resembling a lion
Synonym : catamount, cougar, felis concolor, mountain lion, painter, puma


ETdict.com, Copyright ©