คำแปล pants แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pants อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pants แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pants [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กางเกงขายาว
Synonym : trousers
คำที่เกี่ยวข้อง : กางเกงแพร

2. pants [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กางเกงชั้นใน
Synonym : panties, underpants

3. pants [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กางเกงชั้นในยาว (ผู้ชาย)

4. pants [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : สุดจะแย่!
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอดห่วย!


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pants mean?
The meaning of pants .
1. pants [noun]
Definition : underpants worn by women
Synonym : bloomers, drawers, knickers
ตัวอย่างประโยค
She was afraid that her bloomers might have been showing.


ETdict.com, Copyright ©