คำแปล parent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ parent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

parent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. parent [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พ่อแม่
Synonym : progenitor, begetter
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล

2. parent [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลี้ยงดู
Synonym : feed, maintain, nurse
คำที่เกี่ยวข้อง : ปกครอง, ดูแล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does parent mean?
The meaning of parent .
1. parent [noun]
Definition : a father or mother
one who begets or one who gives birth to or nurtures and raises a child
a relative who plays the role of guardian

2. parent [noun]
Definition : an organism (plant or animal) from which younger ones are obtained

3. parent [verb]
Definition : bring up
Synonym : bring up, nurture, raise, rear
ตัวอย่างประโยค
Raise a family.
Bring up children.


ETdict.com, Copyright ©