คำแปล partnership แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ partnership อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

partnership แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. partnership [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้างหุ้นส่วน
Synonym : business, company
คำที่เกี่ยวข้อง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

2. partnership [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พันธมิตร
Synonym : association, alliance, participation


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does partnership mean?
The meaning of partnership .
1. partnership [noun]
Definition : the members of a business venture created by contract

2. partnership [noun]
Definition : a cooperative relationship between people or groups who agree to share responsibility for achieving some specific goal
ตัวอย่างประโยค
Effective language learning is a partnership between school, teacher and student.
The action teams worked in partnership with the government.

3. partnership [noun]
Definition : a contract between two or more persons who agree to pool talent and money and share profits or losses


ETdict.com, Copyright ©