คำแปล paste แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ paste อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

paste แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. paste [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่มีลักษณะเหนียว
Synonym : glue
คำที่เกี่ยวข้อง : แป้งเปียก

2. paste [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does paste mean?
The meaning of paste .
1. paste [noun]
Definition : any mixture of a soft and malleable consistency

2. paste [noun]
Definition : a hard, brilliant lead glass that is used in making artificial jewelry

3. paste [noun]
Definition : an adhesive made from water and flour or starch
used on paper and paperboard
Synonym : library paste

4. paste [noun]
Definition : a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes
Synonym : spread

5. paste [verb]
Definition : join or attach with or as if with glue
Synonym : glue
ตัวอย่างประโยค
Paste the sign on the wall.
Cut and paste the sentence in the text.

6. paste [verb]
Definition : hit with the fists
ตัวอย่างประโยค
He pasted his opponent.

7. paste [verb]
Definition : cover the surface of
ตัวอย่างประโยค
Paste the wall with burlap.


ETdict.com, Copyright ©