คำแปล pastel แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pastel อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pastel แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pastel [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ดินสอสี
Synonym : gouache
คำที่เกี่ยวข้อง : ชอล์กสี

2. pastel [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับดินสอสี

3. pastel [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สีซีด
Synonym : light, faded
Antonym : dark,bright
คำที่เกี่ยวข้อง : จาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pastel mean?
The meaning of pastel .
1. pastel [noun]
Definition : any of various pale or light colors

2. pastel [adjective]
Definition : lacking in body or vigor
ตัวอย่างประโยค
Faded pastel charms of the naive music.

3. pastel [adjective]
Definition : delicate and pale in color
ตัวอย่างประโยค
Pastel pink.


ETdict.com, Copyright ©