คำแปล patience แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ patience อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

patience แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. patience [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความอดทน
Synonym : forbearance, endurance
Antonym : frailty,weakness
คำที่เกี่ยวข้อง : ความอดกลั้น, ขันติ, การหักห้ามใจ

2. patience [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การถอดไพ่
Synonym : solitaire


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does patience mean?
The meaning of patience .
1. patience [noun]
Definition : good-natured tolerance of delay or incompetence
Synonym : forbearance, longanimity

2. patience [noun]
Definition : a card game played by one person
Synonym : solitaire


ETdict.com, Copyright ©