คำแปล pavilion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pavilion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pavilion แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pavilion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระโจม
Synonym : marque, tent
คำที่เกี่ยวข้อง : ศาลา, พลับพลา

2. pavilion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หอแสดงสินค้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pavilion mean?
The meaning of pavilion .
1. pavilion [noun]
Definition : large and often sumptuous tent
Synonym : marquee


ETdict.com, Copyright ©