คำแปล periodic แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ periodic อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

periodic แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. periodic [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บางครั้งบางคราว
Synonym : rhythmic
คำที่เกี่ยวข้อง : ซี่งเป็นช่วงๆ

2. periodic [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นช่วงเวลา
Synonym : periodical, recurrent, seasonal
Antonym : aperiodic
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does periodic mean?
The meaning of periodic .
1. periodic [adjective]
Definition : happening or recurring at regular intervals
Synonym : periodical
ตัวอย่างประโยค
The periodic appearance of the seventeen-year locust.

2. periodic [adjective]
Definition : recurring or reappearing from time to time
Synonym : occasional
ตัวอย่างประโยค
Periodic feelings of anxiety.


ETdict.com, Copyright ©