คำแปล permission แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ permission อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

permission แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. permission [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความยินยอม
Synonym : license, permit
คำที่เกี่ยวข้อง : การอนุญาต, การยินยอม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does permission mean?
The meaning of permission .
1. permission [noun]
Definition : approval to do something
ตัวอย่างประโยค
He asked permission to leave.

2. permission [noun]
Definition : the act of giving a formal (usually written) authorization
Synonym : license, permit


ETdict.com, Copyright ©