คำแปล person แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ person อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

person แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. person [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุคคล
Synonym : human, individual, someone, soul
คำที่เกี่ยวข้อง : คน, มนุษย์

2. person [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวเอง
Synonym : self

3. person [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุรุษ (ในทางไวยากรณ์)

4. person [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นิติบุคคล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does person mean?
The meaning of person .
1. person [noun]
Definition : a human being
Synonym : individual, mortal, somebody, someone, soul
ตัวอย่างประโยค
There was too much for one person to do.

2. person [noun]
Definition : a human body (usually including the clothing)
ตัวอย่างประโยค
A weapon was hidden on his person.

3. person [noun]
Definition : a grammatical category used in the classification of pronouns, possessive determiners, and verb forms according to whether they indicate the speaker, the addressee, or a third party
ตัวอย่างประโยค
Stop talking about yourself in the third person.


ETdict.com, Copyright ©