คำแปล phd แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ phd อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

phd แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. PhD [abbreviation, ย่อ]
คำแปล/ความหมาย : คำย่อของ Doctor of Philosophy


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does phd mean?
The meaning of phd .
1. phd [noun]
Definition : a doctorate usually based on at least 3 years graduate study and a dissertation
the highest degree awarded graduate study
Synonym : ph.d.


ETdict.com, Copyright ©