คำแปล physical geography แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ physical geography อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

physical geography แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. physical geography [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภูมิศาสตร์กายภาค
คำที่เกี่ยวข้อง : ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติและปรากฏการณ์ของพื้นผิวโลก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does physical geography mean?
The meaning of physical geography .
1. physical geography [noun]
Definition : the study of physical features of the earth's surface
Synonym : physiography


ETdict.com, Copyright ©