คำแปล pie แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pie อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pie แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขนมพาย
คำที่เกี่ยวข้อง : พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ

2. pie [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนทั้งหมด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pie mean?
The meaning of pie .
1. pie [noun]
Definition : dish baked in pastry-lined pan often with a pastry top

2. pie [noun]
Definition : a prehistoric unrecorded language that was the ancestor of all Indo-European languages
Synonym : proto-indo european


ETdict.com, Copyright ©