คำแปล pigeon แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pigeon อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pigeon แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pigeon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พิราบ
Synonym : dove, culver

2. pigeon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกพิราบ
Synonym : dove, culver

3. pigeon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่ถูกหลอกได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : คนเซ่อซ่า

4. pigeon [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องหรือสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pigeon mean?
The meaning of pigeon .
1. pigeon [noun]
Definition : wild and domesticated birds having a heavy body and short legs


ETdict.com, Copyright ©