คำแปล pleat แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pleat อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pleat แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pleat [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยจีบ
Synonym : plait
คำที่เกี่ยวข้อง : รอยพับ

2. pleat [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จีบ
คำที่เกี่ยวข้อง : พับ, จับจีบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pleat mean?
The meaning of pleat .
1. pleat [noun]
Definition : any of various types of fold formed by doubling fabric back upon itself and then pressing or stitching into shape
Synonym : plait

2. pleat [verb]
Definition : pleat or gather into a ruffle
Synonym : ruffle
ตัวอย่างประโยค
Ruffle the curtain fabric.

3. pleat [verb]
Definition : fold into pleats,
Synonym : plicate
ตัวอย่างประโยค
Pleat the cloth.


ETdict.com, Copyright ©