คำแปล plural แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ plural อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

plural แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. plural [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งแสดงจำนวนซึ่งมากกว่าหนึ่ง
Synonym : abundant, few, a number of
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งแสดงความเป็นพหูพจน์

2. plural [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนที่มีมากกว่าหนึ่ง

3. plural [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูปพหูพจน์ของคำ
คำที่เกี่ยวข้อง : คำที่แสดงความเป็นพหูพจน์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does plural mean?
The meaning of plural .
1. plural [noun]
Definition : the form of a word that is used to denote more than one
Synonym : plural form

2. plural [adjective]
Definition : composed of more than one member, set, or kind

3. plural [adjective]
Definition : grammatical number category referring to two or more items or units


ETdict.com, Copyright ©