คำแปล pneumonia แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pneumonia อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pneumonia แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pneumonia [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โรคปอดบวม
Synonym : pneumonitis

2. pneumonia [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปอดบวม
Synonym : pneumonitis


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pneumonia mean?
The meaning of pneumonia .
1. pneumonia [noun]
Definition : respiratory disease characterized by inflammation of the lung parenchyma (excluding the bronchi) with congestion caused by viruses or bacteria or irritants


ETdict.com, Copyright ©