คำแปล point-blank แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ point-blank อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

point-blank แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. point-blank [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งยิงในระยะใกล้
Synonym : straight
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นระยะเผาขน

2. point-blank [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยตรง
Synonym : directly, plainly
คำที่เกี่ยวข้อง : เปิดเผย, โผงผาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does point-blank mean?
The meaning of point-blank .
1. point-blank [adjective]
Definition : characterized by directness in manner or speech
without subtlety or evasion
Synonym : blunt, candid, forthright, frank, free-spoken, outspoken, plainspoken, point-blank, straight-from-the-shoulder
ตัวอย่างประโยค
Blunt talking and straight shooting.
A blunt New England farmer.
I gave them my candid opinion.
Forthright criticism.
A forthright approach to the problem.
Tell me what you think--and you may just as well be frank.
It is possible to be outspoken without being rude.
Plainspoken and to the point.
A point-blank accusation.

2. point-blank [adjective]
Definition : close enough to go straight to the target
Synonym : point-blank
ตัวอย่างประโยค
Point-blank range.
A point-blank shot.

3. point-blank [adverb]
Definition : in a direct and unequivocal manner
Synonym : point-blank
ตัวอย่างประโยค
I asked him point-blank whether he wanted the job.


ETdict.com, Copyright ©