คำแปล polite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ polite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

polite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. polite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สุภาพ
Synonym : courteous, mannerly, respectful
Antonym : rude,uncivil
คำที่เกี่ยวข้อง : เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม

2. polite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งได้รับการอบรมมา
Synonym : cultivated, cultured, refined
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does polite mean?
The meaning of polite .
1. polite [adjective]
Definition : showing regard for others in manners, speech, behavior, etc.

2. polite [adjective]
Definition : marked by refinement in taste and manners
Synonym : civilised, civilized, cultivated, cultured, genteel
ตัวอย่างประโยค
Cultivated speech.
Cultured Bostonians.
Cultured tastes.
A genteel old lady.
Polite society.

3. polite [adjective]
Definition : not rude
marked by satisfactory (or especially minimal) adherence to social usages and sufficient but not noteworthy consideration for others
Synonym : civil
ตัวอย่างประโยค
Even if he didn't like them he should have been civil.


ETdict.com, Copyright ©