คำแปล poop แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ poop อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

poop แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. poop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ท้ายเรือ
Synonym : stern

2. poop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เหนื่อยล้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้หมดแรง

3. poop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4. poop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อุจจาระ
คำที่เกี่ยวข้อง : อึ

5. poop [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : รายละเอียด
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does poop mean?
The meaning of poop .
1. poop [noun]
Definition : obscene terms for feces
Synonym : crap, dirt, shit, shite, turd

2. poop [noun]
Definition : a stupid foolish person
Synonym : nincompoop, ninny

3. poop [noun]
Definition : slang terms for inside information
Synonym : dope, low-down, the skinny
ตัวอย่างประโยค
Is that the straight dope?.

4. poop [noun]
Definition : the rear part of a ship
Synonym : after part, quarter, stern, tail


ETdict.com, Copyright ©