คำแปล postal code แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ postal code อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

postal code แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. postal code [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รหัสไปรษณีย์
Synonym : postcode


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does postal code mean?
The meaning of postal code .
1. postal code [noun]
Definition : a code of letters and digits added to a postal address to aid in the sorting of mail
Synonym : postcode, zip, zip code


ETdict.com, Copyright ©