คำแปล pound แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pound อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pound แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pound [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีกระหน่ำ
Synonym : hammer, pulsate

2. pound [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีกระหน่ำ
Synonym : hammer, pulsate

3. pound [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตำ
Synonym : crush
คำที่เกี่ยวข้อง : บด, ทุบ, โขลก

4. pound [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เต้นอย่างหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง : กระเพื่อมมาก, สั่นมาก

5. pound [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โจมตีต่อเนื่อง

6. pound [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วิ่งด้วยการก้าวหนักๆ

7. pound [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พร่ำสอน

8. pound [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องตำ
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องบด

9. pound [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หน่วยเงินตราของอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้อง : ปอนด์, ปอนด์สเตอลิงก์

10. pound [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หน่วยวัดน้ำหนัก
Synonym : pint, sixteen ounces

11. pound [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่ขังสัตว์
Synonym : cage, coop, doghouse
คำที่เกี่ยวข้อง : กรงขังสุนัขจรจัด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pound mean?
The meaning of pound .
1. pound [noun]
Definition : 16 ounces avoirdupois
Synonym : lb
ตัวอย่างประโยค
He got a hernia when he tried to lift 100 pounds.

2. pound [noun]
Definition : the basic unit of money in Great Britain and Northern Ireland
equal to 100 pence
Synonym : british pound, british pound sterling, pound sterling, quid

3. pound [noun]
Definition : a unit of apothecary weight equal to 12 ounces troy

4. pound [noun]
Definition : the basic unit of money in Syria
equal to 100 piasters
Synonym : syrian pound

5. pound [noun]
Definition : the basic unit of money in the Sudan
equal to 100 piasters
Synonym : sudanese pound

6. pound [noun]
Definition : the basic unit of money in Lebanon
equal to 100 piasters
Synonym : lebanese pound

7. pound [noun]
Definition : formerly the basic unit of money in Ireland
equal to 100 pence
Synonym : irish pound, irish punt, punt

8. pound [noun]
Definition : the basic unit of money in Egypt
equal to 100 piasters
Synonym : egyptian pound

9. pound [noun]
Definition : the basic unit of money in Cyprus
equal to 100 cents
Synonym : cypriot pound

10. pound [noun]
Definition : a nontechnical unit of force equal to the mass of 1 pound with an acceleration of free fall equal to 32 feet/sec/sec
Synonym : lbf.

11. pound [noun]
Definition : United States writer who lived in Europe
strongly influenced the development of modern literature (1885-1972)
Synonym : ezra loomis pound, ezra pound

12. pound [noun]
Definition : a symbol for a unit of currency (especially for the pound sterling in Great Britain)
Synonym : pound sign

13. pound [noun]
Definition : a public enclosure for stray or unlicensed dogs
Synonym : dog pound
ตัวอย่างประโยค
Unlicensed dogs will be taken to the pound.

14. pound [noun]
Definition : the act of pounding (delivering repeated heavy blows)
Synonym : hammer, hammering, pounding
ตัวอย่างประโยค
The sudden hammer of fists caught him off guard.
The pounding of feet on the hallway.

15. pound [verb]
Definition : hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument
Synonym : poke, thump
ตัวอย่างประโยค
The salesman pounded the door knocker.
A bible-thumping Southern Baptist.

16. pound [verb]
Definition : strike or drive against with a heavy impact
Synonym : ram, ram down
ตัวอย่างประโยค
Ram the gate with a sledgehammer.
Pound on the door.

17. pound [verb]
Definition : move heavily or clumsily
Synonym : lumber
ตัวอย่างประโยค
The heavy man lumbered across the room.

18. pound [verb]
Definition : move rhythmically
Synonym : beat, thump
ตัวอย่างประโยค
Her heart was beating fast.

19. pound [verb]
Definition : partition off into compartments
Synonym : pound off
ตัวอย่างประโยค
The locks pound the water of the canal.

20. pound [verb]
Definition : shut up or confine in any enclosure or within any bounds or limits
Synonym : pound up
ตัวอย่างประโยค
The prisoners are safely pounded.

21. pound [verb]
Definition : place or shut up in a pound
Synonym : impound
ตัวอย่างประโยค
Pound the cows so they don't stray.

22. pound [verb]
Definition : break down and crush by beating, as with a pestle
ตัวอย่างประโยค
Pound the roots with a heavy flat stone.


ETdict.com, Copyright ©