คำแปล pounds per square inch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pounds per square inch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pounds per square inch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term pounds per square inch was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pounds per square inch mean?
The meaning of pounds per square inch .
1. pounds per square inch [noun]
Definition : a unit of pressure
Synonym : psi


ETdict.com, Copyright ©