คำแปล power play แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ power play อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

power play แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term power play was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does power play mean?
The meaning of power play .
1. power play [noun]
Definition : an aggressive attempt to compel acquiescence by the concentration or manipulation of power
Synonym : squeeze, squeeze play
ตัวอย่างประโยค
She laughed at this sexual power play and walked away.

2. power play [noun]
Definition : a play in which there is a concentration of players in one location on the field of play
ตัวอย่างประโยค
They used a power play to return the kickoff.

3. power play [noun]
Definition : (ice hockey) a play in which one team has a numerical advantage over the other as a result of penalties
ตัวอย่างประโยค
The team was unable to capitalize on the power play.


ETdict.com, Copyright ©