คำแปล pray แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pray อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pray แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pray [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ภาวนา
Synonym : supplicate, entreat
คำที่เกี่ยวข้อง : สวดมนต์, อธิษฐาน

2. pray [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ภาวนา
Synonym : supplicate, entreat
คำที่เกี่ยวข้อง : สวดมนต์, อธิษฐาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pray mean?
The meaning of pray .
1. pray [verb]
Definition : address a deity, a prophet, a saint or an object of worship
say a prayer
ตัวอย่างประโยค
Pray to the Lord.

2. pray [verb]
Definition : call upon in supplication
entreat
Synonym : beg, implore
ตัวอย่างประโยค
I beg you to stop!.


ETdict.com, Copyright ©