คำแปล precious แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ precious อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

precious แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. precious [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ล้ำค่า
Synonym : high-priced, costly
คำที่เกี่ยวข้อง : เลอค่า, สูงค่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

2. precious [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อันเป็นที่รัก
Synonym : cherished, inestimable, prized
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นที่รัก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does precious mean?
The meaning of precious .
1. precious [adjective]
Definition : characterized by feeling or showing fond affection for
Synonym : cherished, treasured, wanted
ตัวอย่างประโยค
A cherished friend.
Children are precious.
A treasured heirloom.
So good to feel wanted.

2. precious [adjective]
Definition : of high worth or cost
ตัวอย่างประโยค
Diamonds, sapphires, rubies, and emeralds are precious stones.

3. precious [adjective]
Definition : held in great esteem for admirable qualities especially of an intrinsic nature
Synonym : valued
ตัวอย่างประโยค
A valued friend.
Precious memories.

4. precious [adjective]
Definition : obviously contrived to charm
Synonym : cute
ตัวอย่างประโยค
An insufferably precious performance.
A child with intolerably cute mannerisms.

5. precious [adverb]
Definition : extremely
Synonym : preciously
ตัวอย่างประโยค
There is precious little time left.


ETdict.com, Copyright ©