คำแปล presented แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ presented อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

presented แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. presented [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งนำเสนอให้
Synonym : bestowed, granted


The term presented was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©