คำแปล press on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ press on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

press on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. press on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำต่อไป
Synonym : plough on, press forward
คำที่เกี่ยวข้อง : ดำเนินต่อเนื่อง

2. press on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ผลัก
Synonym : push on
คำที่เกี่ยวข้อง : กดบน

3. press on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : กังวลเกี่ยวกับ
Synonym : prey on, weigh on

4. press on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เร่งเร้าให้รับ
คำที่เกี่ยวข้อง : บังคับให้ยอมรับจาก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does press on mean?
The meaning of press on .
1. press association [noun]
Definition : an agency to collects news reports for newspapers and distributes it electronically
Synonym : news agency, news organisation, news organization, press agency, press association, wire service

2. press down on [verb]
Definition : exert a force with a heavy weight
Synonym : bear down, bear down on, drag down, press down on, weigh down
ตัวอย่างประโยค
The snow bore down on the roof.

3. press on [verb]
Definition : continue moving forward
Synonym : plough on, push on

4. pressure sensation [noun]
Definition : the somatic sensation that results from applying force to an area of skin
Synonym : pressure, pressure sensation
ตัวอย่างประโยค
The sensitivity of his skin to pressure and temperature was normal.


ETdict.com, Copyright ©