คำแปล pretend แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pretend อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pretend แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pretend [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แกล้งทำว่าเป็นจริง
Synonym : feign, simulate, falsely

2. pretend [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แกล้งทำว่าเป็นจริง
Synonym : feign, simulate, falsely


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pretend mean?
The meaning of pretend .
1. pretend [noun]
Definition : the enactment of a pretense
Synonym : make-believe
ตัวอย่างประโยค
It was just pretend.

2. pretend [verb]
Definition : make believe with the intent to deceive
Synonym : affect, dissemble, feign, sham
ตัวอย่างประโยค
He feigned that he was ill.
He shammed a headache.

3. pretend [verb]
Definition : behave unnaturally or affectedly
Synonym : act, dissemble
ตัวอย่างประโยค
She's just acting.

4. pretend [verb]
Definition : put forward a claim and assert right or possession of
ตัวอย่างประโยค
Pretend the title of King.

5. pretend [verb]
Definition : put forward, of a guess, in spite of possible refutation
Synonym : guess, hazard, venture
ตัวอย่างประโยค
I am guessing that the price of real estate will rise again.
I cannot pretend to say that you are wrong.

6. pretend [verb]
Definition : represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like
Synonym : make, make believe
ตัวอย่างประโยค
She makes like an actress.

7. pretend [verb]
Definition : state insincerely
Synonym : profess
ตัวอย่างประโยค
He professed innocence but later admitted his guilt.
She pretended not to have known the suicide bomber.
She pretends to be an expert on wine.

8. pretend [adjective]
Definition : imagined as in a play
Synonym : make-believe
ตัวอย่างประโยค
The make-believe world of theater.
Play money.
Dangling their legs in the water to catch pretend fish.


ETdict.com, Copyright ©