คำแปล pretending แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pretending อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pretending แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pretending [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเสแสร้ง
Synonym : feigning, assumption


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pretending mean?
The meaning of pretending .
1. pretending [noun]
Definition : the act of giving a false appearance
Synonym : feigning, pretence, pretense, simulation
ตัวอย่างประโยค
His conformity was only pretending.


ETdict.com, Copyright ©