คำแปล pride แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ pride อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

pride แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. pride [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความภาคภูมิใจ
Synonym : self-importance, self-glorification
Antonym : humility,modesty
คำที่เกี่ยวข้อง : ความทะนงตน

2. pride [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฝูงสิงโต
Synonym : pack, drove


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does pride mean?
The meaning of pride .
1. pride [noun]
Definition : a feeling of self-respect and personal worth
Synonym : pridefulness

2. pride [noun]
Definition : satisfaction with your (or another's) achievements
ตัวอย่างประโยค
He takes pride in his son's success.

3. pride [noun]
Definition : the trait of being spurred on by a dislike of falling below your standards

4. pride [noun]
Definition : a group of lions

5. pride [noun]
Definition : unreasonable and inordinate self-esteem (personified as one of the deadly sins)
Synonym : superbia

6. pride [verb]
Definition : be proud of
Synonym : congratulate, plume
ตัวอย่างประโยค
He prides himself on making it into law school.


ETdict.com, Copyright ©