คำแปล prim แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ prim อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

prim แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. prim [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เรียบร้อย
Synonym : formal, stiff, decorous
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นระเบียบ, สงบเสงี่ยม

2. prim [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางท่าเหมาะสม

3. prim [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางท่าเหมาะสม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does prim mean?
The meaning of prim .
1. prim [verb]
Definition : assume a prim appearance
ตัวอย่างประโยค
They mince and prim.

2. prim [verb]
Definition : contract one's lips
ตัวอย่างประโยค
She primmed her lips after every bite of food.

3. prim [verb]
Definition : dress primly
Synonym : prim out, prim up

4. prim [adjective]
Definition : affectedly dainty or refined
Synonym : dainty, mincing, niminy-piminy, twee

5. prim [adjective]
Definition : exaggeratedly proper
Synonym : priggish, prissy, prudish, puritanical, square-toed, straight-laced, straightlaced, strait-laced, straitlaced, tight-laced, victorian
ตัวอย่างประโยค
My straitlaced Aunt Anna doesn't approve of my miniskirts.


ETdict.com, Copyright ©