คำแปล prime time แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ prime time อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

prime time แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. prime time [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does prime time mean?
The meaning of prime time .
1. prime time [noun]
Definition : the hours between 7 and 11 p.m. when the largest tv audience is available


ETdict.com, Copyright ©