คำแปล principal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ principal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

principal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. principal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สำคัญมากกว่าอย่างอื่น
Synonym : first, foremost, highest
Antonym : unimportant
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นส่วนใหญ่

2. principal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด
Synonym : chief

3. principal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวเอกในละคร

4. principal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ต้นทุน
คำที่เกี่ยวข้อง : เงินก้อนใหญ่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does principal mean?
The meaning of principal .
1. principal [noun]
Definition : the original amount of a debt on which interest is calculated

2. principal [noun]
Definition : the educator who has executive authority for a school
Synonym : head, head teacher, school principal
ตัวอย่างประโยค
She sent unruly pupils to see the principal.

3. principal [noun]
Definition : an actor who plays a principal role
Synonym : lead, star

4. principal [noun]
Definition : capital as contrasted with the income derived from it
Synonym : corpus, principal sum

5. principal [noun]
Definition : (criminal law) any person involved in a criminal offense, regardless of whether the person profits from such involvement

6. principal [noun]
Definition : the major party to a financial transaction at a stock exchange
buys and sells for his own account
Synonym : dealer

7. principal [adjective]
Definition : most important element
Synonym : chief, main, master, primary
ตัวอย่างประโยค
The chief aim of living.
The main doors were of solid glass.
The principal rivers of America.
The principal example.
Policemen were primary targets.
The master bedroom.
A master switch.


ETdict.com, Copyright ©