คำแปล privacy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ privacy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

privacy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. privacy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเป็นส่วนตัว
Synonym : separation

2. privacy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความลับ
Synonym : concealment

3. privacy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสันโดษ
Synonym : solitude, isolation
คำที่เกี่ยวข้อง : ความโดดเดี่ยว, การอยู่คนเดียว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does privacy mean?
The meaning of privacy .
1. privacy [noun]
Definition : the quality of being secluded from the presence or view of others
Synonym : privateness, seclusion

2. privacy [noun]
Definition : the condition of being concealed or hidden
Synonym : concealment, privateness, secrecy


ETdict.com, Copyright ©