คำแปล prize แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ prize อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

prize แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. prize [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีราคาสูง
Synonym : value, esteem
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเมินค่าสูง

2. prize [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รางวัล
Synonym : reward, award, honor

3. prize [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของมีค่า
คำที่เกี่ยวข้อง : ของชั้นยอด

4. prize [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่ได้รับรางวัล

5. prize [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง : ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล

6. prize [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจับกุม

7. prize [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งของที่ยึดได้
คำที่เกี่ยวข้อง : ทรัพย์สินที่ยึดได้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does prize mean?
The meaning of prize .
1. prize [noun]
Definition : something given for victory or superiority in a contest or competition or for winning a lottery
Synonym : award
ตัวอย่างประโยค
The prize was a free trip to Europe.

2. prize [noun]
Definition : goods or money obtained illegally
Synonym : booty, dirty money, loot, pillage, plunder, swag

3. prize [noun]
Definition : something given as a token of victory
Synonym : trophy

4. prize [verb]
Definition : hold dear
Synonym : appreciate, treasure, value
ตัวอย่างประโยค
I prize these old photographs.

5. prize [verb]
Definition : to move or force, especially in an effort to get something open
Synonym : jimmy, lever, prise, pry
ตัวอย่างประโยค
The burglar jimmied the lock.
Raccoons managed to pry the lid off the garbage pail.

6. prize [verb]
Definition : regard highly
think much of
Synonym : esteem, prise, respect, value
ตัวอย่างประโยค
I respect his judgement.
We prize his creativity.

7. prize [adjective]
Definition : of superior grade
Synonym : choice, prime, quality, select
ตัวอย่างประโยค
Choice wines.
Prime beef.
Prize carnations.
Quality paper.
Select peaches.


ETdict.com, Copyright ©