คำแปล proactive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ proactive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

proactive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. proactive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเข้าควบคุมสถานการณ์
Synonym : aggressive


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does proactive mean?
The meaning of proactive .
1. proactive [adjective]
Definition : descriptive of any event or stimulus or process that has an effect on events or stimuli or processes that occur subsequently
ตัวอย่างประโยค
Proactive inhibition.
Proactive interference.

2. proactive [adjective]
Definition : (of a policy or person or action) controlling a situation by causing something to happen rather than waiting to respond to it after it happens


ETdict.com, Copyright ©