คำแปล production แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ production อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

production แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. production [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การผลิต
Synonym : creation, reproduction

2. production [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณที่ผลิตได้
Synonym : result

3. production [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลิตผล
Synonym : product
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does production mean?
The meaning of production .
1. production [noun]
Definition : the act or process of producing something
ตัวอย่างประโยค
Shakespeare's production of poetry was enormous.
The production of white blood cells.

2. production [noun]
Definition : a presentation for the stage or screen or radio or television
ตัวอย่างประโยค
Have you seen the new production of Hamlet?.

3. production [noun]
Definition : an artifact that has been created by someone or some process
Synonym : product
ตัวอย่างประโยค
They improve their product every year.
They export most of their agricultural production.

4. production [noun]
Definition : (law) the act of exhibiting in a court of law
ตัวอย่างประโยค
The appellate court demanded the production of all documents.

5. production [noun]
Definition : the quantity of something (as a commodity) that is created (usually within a given period of time)
Synonym : output, yield
ตัวอย่างประโยค
Production was up in the second quarter.

6. production [noun]
Definition : a display that is exaggerated or unduly complicated
ตัวอย่างประโยค
She tends to make a big production out of nothing.

7. production [noun]
Definition : (economics) manufacturing or mining or growing something (usually in large quantities) for sale
ตัวอย่างประโยค
He introduced more efficient methods of production.

8. production [noun]
Definition : the creation of value or wealth by producing goods and services


ETdict.com, Copyright ©