คำแปล proprietorship แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ proprietorship อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

proprietorship แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. proprietorship [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเป็นเจ้าของ
Synonym : ownership


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does proprietorship mean?
The meaning of proprietorship .
1. proprietorship [noun]
Definition : an unincorporated business owned by a single person who is responsible for its liabilities and entitled to its profits
Synonym : proprietary


ETdict.com, Copyright ©